سوانح سال جاری

سوانح سال جاری

تعداد سوانح مرگبار سال 2013 تا امروز: 107 سانحه

مجموع کل تلفات سال 2013 تا امروز: 249 نفر

بدترین سانحه سال 2013 تا امروز: سانحه Canadair CL-600 در 29 ژانویه

تلفات

کشور

فار وقوع سانحه

کاربر هواپیما

نوع هواپیما

تاریخ سانحه


2/2 آمریکا هنگام برخاستن شخص حقیقی Cessna 150L 24/08/2013
1/1 کانادا ؟
شخص حقیقی Cessna 185 23/08/2013
2/2 آفریقای جنوبی در طول پرواز Hire & Fly Cessna 182P 22/08/2013
2/2 انگلیس در طول پرواز Trustee of the Europa Group Europa XS 21/08/2013
1/1 سوئد در طول پرواز شخص حقیقی Extra 230 21/08/2013
3/3 آلمان در طول پرواز Bundeswehr-Luftsportring Lancair ES 19/08/2013
2/2 آمریکا هنگام برخاستن Air McRoyal LLC Mooney M20 18/08/2013
1/1 روسیه هنگام مانور Dosaaf ROSTO Yakovlev Yak-52 18/08/2013
1/1 کانادا هنگام مانور شخص حقیقی Kitfox V 18/08/2013
4/4 ایتالیا در طول پرواز Aeroclub Bolzano Cessna FR172J 17/08/2013
2/6 کانادا هنگام برخاستن Air Nootka DHC-2 16/08/2013
1/1 کانادا هنگام مانور شخص حقیقی Piper PA-25 16/08/2013
2/2 آمریکا در طول پرواز Nevada Aerospace Urban Air UFM-10 16/08/2013
1/2 آمریکا هنگام برخاستن Skydive Iowa Cessna 206 16/08/2013
2/2 آمریکا هنگام پرواز آموزشی Nighthawk Air LLC Rockwell 690B Turbo 20/06/2013
2/3 ایتالیا در طول پرواز CAALB Piper PA-28 18/06/2013
1/1 ایتالیا در طول پرواز Bonanza Flying Club Beechcraft 58 Baron 17/06/2013
1/1 آلمان در طول پرواز شخص حقیقی
Beechcraft E33C 14/06/2013
2/2 کانادا در حال اوجگیری Moon Lake Outfitters Ltd Piper PA-14 13/06/2013
4/4 اکوادر در طول پرواز Aero-Liderman Piper PA-22 13/06/2013
1/1 کانادا نامشخص Southern Aircraft Services Cessna 337B 12/06/2013
1/2 آمریکا هنگام نشستن Newton Flying Club Inc Cessna 172K 12/06/2013
0+1/1 گویان هنگام تاکسی Private Air Taxi Cessna 172 12/06/2013
2/2 آمریکا در طول پرواز
شخص حقیقی Glasair SH-2F 12/06/2013
1/2 آمریکا هنگام نشستن Wisdom Aviation LLC Pipistrel Alpha Trainer 11/06/2013
1/5 کامرون هنگام تقرب CotonTchad Cessna 208 10/06/2013
2/2 روسیه هنگام برخاستن شخص حقیقی Ai-10 Ikar 09/06/2013
1/2 اوکراین در طول پرواز Aeroclub them Yakovlev Yak-52 08/06/2013
2/2 فرانسه در طول پرواز Aéro Club SGAC Issoire APM 30 08/06/2013
1/1 آمریکا در طول پرواز Paul S Soule Enterprises Cessna 340A 08/06/2013
1/3 آمریکا در طول پرواز شخص حقیقی Piper PA-28 08/06/2013
1/1 آمریکا هنگام اوجگیری Cloudscape Inc Beechcraft B200GT 07/06/2013
5/5 مکزیک در طول پرواز شخص حقیقی Cessna 206 07/06/2013
2/3 مکزیک در طول پرواز شخص حقیقی Cessna 182R 07/06/2013
2/7 برزیل در حال اوجگیری نامشخص Piper PA-34 07/06/2013
1/1 آمریکا در طول پرواز Air Kraft Spraying Weatherly 620B 06/06/2013
1/1 آمریکا هنگام برخاستن شخص حقیقی Maule Bee Dee 05/06/2013
1/7 آمریکا در طول پرواز Pacific Wings DHC-2 04/06/2013
1/1 روسیه هنگام مانور شخص حقیقی Extra 330 02/06/2013
1/1 آمریکا هنگام اوجگیری شخص حقیقی Colomban Cri 01/06/2013
2/2 استرالیا هنگام برخاستن Spearhead Pty Ltd Cessna T210N 25/03/2013
1/1 استرالیا هنگام برخاستن شخص حقیقی Vans RV-12 24/03/2013
0+2/1 آمریکا هنگام مانور Sky Dive City DHC-6-200 23/03/2013
3/3 اسپانیا نامشخص Aeroclub de Muchamiel Piper PA-28 19/03/2013
1/1 استرالیا هنگام مانور نمایشی شخص حقیقی Spitfire 17/03/2013
3/3 آمریکا هنگام برخاستن Miami Aviation Specialist Piper PA-31 15/03/2013
2/2 ژاپن در طول پرواز نامشخص Hoffman H-36 15/03/2013
10/10 برزیل در طول پرواز Fretax Taxi Aéreo EMB 820 12/03/2013
1/2 آمریکا نامشخص Uventures LLC Maule M-5 09/03/2013
3/3 آرژانتین در طول پرواز Private Operation Beechcraft F33 09/03/2013
1/1 چک در طول پرواز شخص حقیقی Let Z-37A 09/03/2013
1/1 فرانسه هنگام نشستن Aero Club Paris Nord Piper PA-28 06/03/2013
2/2 دانمارک هنگام نشستن Danish Air Survey Partenavia P.68 06/03/2013
3/3 آمریکا در طول پرواز شخص حقیقی Cessna 182 04/03/2013
1/1 آمریکا در طول پرواز شخص حقیقی Cessna 172M 03/03/2013
4/4
آمریکا
هنگام برخاستن
Verhalen Flyers LLC Mooney M20E 03/03/2013

0+1/0
باهاما
هنگام تعمیر هواپیما
Regional Air Beechcraft 1900C 28/02/2013

1/1
آمریکا
در طول پرواز
شخص حقیقی Cessna 150M 27/02/2013

1/2
برزیل
هنگام اوجگیری
شخص حقیقی Cirrus SR22 27/02/2013

2/2
کلمبیا
در طول پرواز
Aeroclub de Flandes Urraco Millenium Plus 26/02/2013

2/2
کنیا
هنگام اوجگیری
Laikipia Wildlife Forum Aeroprakt A-22 24/02/2013

1/1
آمریکا
در طول پرواز
شخص حقیقی Piper PA-28RT 24/02/2013

1/1
برزیل
هنگام مانور نمایشی
Privado Embraer EMB-202 22/02/2013

1/1
آمریکا
در طول پرواز
شخص حقیقی Maule MXT-7 20/02/2013

1/1
فرانسه
هنگام تقرب
Aéronautique de Coulommiers Scheibe SF-25C 20/02/2013

5/7
آمریکا
هنگام اوجگیری
The Vein Guys Raytheon 390 Premier 20/02/2013

2/2
آلمان
نامشخص
IG Utraleichtfliegen Bürstedt Comco Ikarus C42 17/02/2013

1/1
ایتالیا
در طول پرواز
شخص حقیقی Extra 300 16/02/2013

1/1
آمریکا
هنگام مانور نمایشی
Riceland Aviation Inc WSK PZL Mielec 15/02/2013

3/3
آمریکا
در طول پرواز
شخص حقیقی Cessna 310H 14/02/2013

5/52
اوکراین
هنگام فرود
هنگام برخاستن
Antonov 24RV 13/02/2013

1/1
آمریکا
هنگام مانور نمایشی
Sharman Enterprises Inc Tipsy Nipper T-66 13/02/2013

1/1
آمریکا
هنگام برخاستن
Royalair Aviation Inc Cessna T337C 13/02/2013
1/2
ترکیه
در طول پرواز
Turkish Aeronautical Society Cessna 172S Skyhawk 12/02/2013

11/11
لیبریا
هنگام تقرب
Republique de Guinée IPTN/CASA CN-235 11/02/2013

4/4
کانادا
در طول پرواز
شخص حقیقی Cessna 210C 10/02/2013

5/5
بلژیک
هنگام برخاستن
شخص حقیقی Cessna P210N 09/02/2013

4/4
آرژانتین
در طول پرواز
Centro Universitario de Aviación Cessna 172 08/02/2013

1/1
آمریکا
نامشخص
شخص حقیقی Cessna 152 08/02/2013

1/1
آمریکا
در طول پرواز
شخص حقیقی Cessna 172S 06/02/2013

2/2
آمریکا
هنگام نشستن
Tucson Aeroservice Center Beechcraft E90 King Air 06/02/2013

3/3
نیجر
هنگام برخاستن
مالیکت شخصی
Cessna 337H 04/02/2013

5/5
برزیل
در طول پرواز
شخص حقیقی Beechcraft C90B King 03/02/2013

1/1
استرالیا
در طول پرواز
شخص حقیقی Skyfox CA-25N 03/02/2013

1/6 ونزوئلا هنگام نشستن شخص حقیقی Beechcraft 58 Baron 02/02/2013

2/2
نیوزلند
هنگام پرواز
شخص حقیقی Bantam B22S 30/01/2013

21/21
قزاقستان
هنگام تقرب
SCAT Canadair CL-600 29/01/2013

1/3
شیلی
در طول پرواز
American Flyer Espana Cessna 172R 29/01/2013

2/2
برزیل
در طول پرواز
شخص حقیقی Vans RV-7 28/01/2013

4/4
آمریکا
هنگام تقرب Central Flying Services Inc Beechcraft A36 25/01/2013

3/3
آمریکا
در طول پرواز
J S Leasing LLC Beechcraft B55 19/01/2013

2/2
آرژانتین
در طول پرواز
Aeroclub Punta Alta I.C.A. Brasov 19/01/2013

2/2
آمریکا
در طول پرواز
شخص حقیقی Cessna 140 19/01/2013

8/8
مکزیک
هنگام برخاستن
Habilitaciones Turisticas Piper PA-31 17/01/2013

1/1
آمریکا
هنگام اوجگیری
Opf. LabCorp Pilatus PC-12 16/01/2013

2/2
مکزیک
هنگام مانور نمایشی
شخص حقیقی Bellanca Decathlon 15/01/2013

1/2
آمریکا
هنگام تقرب
E85 Transport LLC Piper PA-34 13/01/2013

1/1
آمریکا
در طول پرواز
شخص حقیقی Piper 28R-200 13/01/2013

3/3 آمریکا هنگام اوجگیری Celtic Bank LLC Piper PA-46 12/01/2013
1/2
آمریکا
هنگام اوجگیری نامشخص
Seawind 3000 12/01/2013

4/4
آمریکا
هنگام اوجگیری Bottorff Construction Inc Beechcraft 58 11/01/2013

2/2
آمریکا
در طول پرواز
Floyd Johnston Construction Beech V35A 06/01/2013

5/5 فرانسه هنگام اوجگیری شخص حقیقی Piper PA-34 05/01/2013
3/3 آمریکا هنگام تقرب شخص حقیقی Beechcraft H35 04/01/2013
1/1 آمریکا نامشخص شخص حقیقی Luscombe 8A Silvaire 02/01/2013

3/3

آمریکا

هنگام اوجگیری

شخص حقیقی

Piper PA-30

01/01/2013


2/2

آفریقای جنوبی

هنگام اوجگیری

شخص حقیقی

Aeroprakt A-22

01/01/2013

آخرین بروز رسانی در یکشنبه, 03 شهریور 1392 ساعت 19:05

آخرین مقالات

آخرین سانحه هوایی مرگبار در جهان

شرح سانحه:
شرح سانحه:
  چهارشنبه 24 آبان 1396 در روسیه سقوط هواپیمای Let 410 با 6 کشته. ...

آخرین وضعیت سفارش هواپیماها

جدول فروش هواپیماها
جدول فروش هواپیماها
بر اساس آخرین اطلاعات مربوط به 1 اسفند 1396   ...

نظرسنجی

تحلیل شما از علت سقوط هواپیمای ATR-72 آسمان چیست؟

هرگونه استفاده از مطالب سایت تنها با ذکر نام www.Takeoff.ir مجاز می باشد
Copyright © 2006-2017 Takeoff.ir. All Rights Reserved

 

Code Center